Vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây

Động Phong Nha, "kỳ quan" nằm trong Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình hiện lên đầy mê hoặc qua ống kính của các tay máy quốc tế.
Ảnh: Jorn Hagenaars (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Mitchell Currie (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Jamie Meikle (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Jeff Shaw (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Jeff Shaw (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Most Excellent Journey (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Mark Hollowell (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Jamie Meikle (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Jamie Meikle (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Mr & Mrs Backpacker (Flickr). 

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Mr & Mrs Backpacker (Flickr).

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Mitchell Currie (Flickr).

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Mr & Mrs Backpacker (Flickr).

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Quảng Bình dưới ống kính Tây
Ảnh: Mark Hollowell (Flickr)

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2013 Việt Nam Quê Hương Tôi - All Rights Reserved
Trang được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng trên Blog.